3 NEVIDLJIVA POMOĆNIKA NA PUTU PREMA USPJEHU

Link na video:

1. VAŠE VIŠE JASTVO

AFIRMACIJE ZA POVEZIVANJE S VIŠIM JASTVOM

• Svakoga sam dana sve svjesniji svojega vječnog duha.

Živim u miru koji mi donosi moj duh.

• Otvoren sam za jasnoću, mudrost, milost i moć svojega duha.

• Otvaram se sposobnosti svojega duha da voli i bude voljen, da stvara, vjeruje i prima.

• Sve više slušam svoj intuitivni glas.

Nadahnuće dolazi na mnoge načine i u neočekivanim trenucima te mi svaki dan pruža znanje i smjernice.

• Oslobađam se zemaljskih zabrinutosti i prihvaćam mir svojega vječnog identiteta.

Link na video:

2. ANĐELI, VODIČI I BRIŽNI DUHOVI

AFIRMACIJE ZA POVEZIVANJE S BRIŽNOM DUHOVNOM ENERGIJOM

• Brižna pomoć pristiže. Otvoren sam i zahvalan.

• Anđeli oplemenjuju moj život dobrotom i suosjećanjem.

Zaštićen sam i dobro zbrinut.

• Kad god se suočim s pitanjem ili s problemom, samo moram pitati.

Uvijek primam odgovore koji su mi potrebni i zahvalan sam za njih.

Molitva donosi moć i svrhu u moj život. Molim s lakoćom i smireno.

• Univerzum je ispunjen namjerama ljubavi.

Svoju namjeru ljubavi usklađujem s tom obilnom strujom.

Link na video:

3. BOŽANSKA PRISUTNOST

AFIRMACIJE ZA ŽIVLJENJE UZ BOŽANSKU PRISUTNOST

• Blagoslovljen sam Božjom ljubavlju. Slobodan sam.

• Oslobađam se straha i samoprijezira. Siguran sam i zaslužan, uvijek u božanskom zagrljaju.

• U moj život pritječe univerzalno obilje radosti, uspjeha i mira. Primam beskrajne blagoslove.

• Svaki trenutak božanske povezanosti u moj život donosi preobražajnu moć.

• Opažam božansko u svima. Božanska nas svijest sve povezuje.

• Ispunjava me Božja ljubav. Moj je život meditacija i spokojna molitva.

Prihvaćam svoju povezanost s Izvorom, prožetu ljubavlju.

• U svojemu životu osjećam moć molitve.

Putem molitve i ljubavi povezujem se s bezgraničnom pomoći Univerzuma.

0