5 PRIVLAČNIH ENERGIJA USPJEHA

Link na video:        1.  ENERGIJA SAMOPOUZDANJA

– AFIRMACIJE ZA KARIZMATIČNO SAMOPOUZDANJE

• Odabirem bolje misliti o samome sebi. Znam da zaslužujem vlastito poštovanje.

• Svaki dan se afirmiram blagim glasom punim ljubavi.

• Vjerujem u sebe. Cijenim svoju čestitost i svoju vrijednost.

• Volim svoj život i svoju energiju ljubavi prema sebi. Vrijedan sam i osobit takav kakav jesam.

• Odabirem vjerovati samo najbolje o sebi. Učim bezuvjetno voljeti i prihvaćati sebe. Posjedujem sve što mi je potrebno da bih stvorio ono što želim.

Link na video:        2.  ENERGIJA OPTIMIZMA

– AFIRMACIJE ZA SILAN OPTIMIZAM

• Što god se događalo, od sada biram samo optimizam.

• Opušten sam. Snalažljiv sam. Vjerujem u sebe i u svoju budućnost.

• Spontan sam, volim zabavu, sretan sam, aktivan i pun nade.

• Što god se dogodilo, odlučno odbijam strah. Optimizam je moj novi stav.

• Afirmativan sam i optimističan u svemu što činim, mislim i biram. Potvrđujem i uvažavam samoga sebe, svoju vrijednost i svoj život.

Link na video:        3.  ENERGIJA SVRHE

– AFIRMACIJE ZA MOĆNU SVRHU

•  Moja svrha je život pun sreće i nade.
• Svaki dan težim svoj ljubavi, razumijevanju i samospoznaji koju
mogu postići.
• Živim sa strašću i osobnom moći. Svaki dan djelujem u svoje
ime.
• Živim usklađeno. Ostajem usredotočen na svoj cilj. Imam svrhu.
• Slobodno mogu slijediti svoje srce.
Donosim izbore kojima uvažavam svoj duh.

Link na video:        4.  ENERGIJA PRISUTNOSTI

– AFIRMACIJE ZA MOĆNU PRISUTNOST

• Uvijek nalazim vremena za opažanje istinske vrijednosti u
sadašnjem trenutku i mogućnosti u svakoj sadašnjoj aktivnosti.
• Ovaj trenutak stvara energetski zamah mojega života.
Odabirem učiniti ga važnim!
• Tražim radost u sadašnjem trenutku svojega života
i nastojim je stvoriti u svemu što činim.
Ovo je novi dan – nova mogućnost.
U ovom trenutku mogu prihvatiti novi stav.
Uživam u sadašnjosti i s povjerenjem gledam u budućnost.

Svoj život doživljavam kao pustolovinu koju svaki dan oblikujem.
Oslobađam se potrebe da brinem zbog budućnosti ili ponovno proživljavam prošlost.

Od sada sam usredotočen samo na sadašnji trenutak.

Link na video:        5.  ENERGIJA ZAHVALNOSTI

– AFIRMACIJE ZA BESKRAJNU ZAHVALNOST

Imam mnogo toga na čemu mogu biti zahvalan!

Kad pogledam oko sebe, osjetim zadovoljstvo.

Živim u radosnoj zahvalnosti.

Cijeneći svoj život, privlačim još više onoga što ću moći cijeniti.

Iz dana u dan sve više cijenim svoj život i samoga sebe.

Zaslužujem cijeniti samoga sebe.

Uvijek preuzimam odgovornost za svoju sreću.

Svaki dan nalazim mnogo divota koje me čine sretnim.

Odabirem pojačati svoju usredotočenost na zahvalnost i samouvažavanje.

Sve sam svjesniji svega za što mogu biti zahvalan i svaki dan nalazim vremena da to potvrdim.

 

0