KAKO DO DOBRE MOTIVACIJE ?

pokreni se
POKRENI SE !

1. IZAĐITE IZ SVOJE ZONE KOMFORA.

Prepoznajte svoje zone komfora i odlučite ih napustiti.
Vaša najveća blokada u dostizanju potpunog zadovoljstva leži upravo u vašoj zoni komfora.
Odlične stvari se događaju kad se prestanete ponašati „udobno” i „sigurno”.

2.  GREŠKE SE DOGAĐAJU.

Nemojte se bojati praviti greške.
Greške čine da naučimo gdje griješimo, a ne da izgubimo na samomotivaciji.

3.  PRESTANITE OGRANIČAVATI SEBE.

Nemojte misliti „na malo”.
Nikada ne zaboravite pravilo „tko traži mrvice, dobije mrvice”.
THINK BIG !

4. BUDITE SRETNI.

Pronađite svaki dan stvari koje vas čine sretnim.
Činite svaki dan bar jednu aktivnost koja će vas učiniti sretnim.
Prepoznajte dobre stvari i male pobjede u svakom danu.

5. RAZVIJAJTE SE.

Najmanje sat vremena dnevno posvetite osobnom razvoju.
Pročitajte dobru knjigu, slušajte kvalitetnu muziku, pogledajte dobar film.
Stecite nova znanja i vještine.
Bit  samomotivacije je u moći u nama, stvorite tu moć.

6. ZAVRŠITE ŠTO STE POČELI.

Vježbajte sebe da uvijek završite ono što ste počeli.
Jedan značajan dio osobne demotivacije ostvaruje se kroz neostvarene aktivnosti.
Najprije završite jednu aktivnost, a zatim počnite novu.

7. ŽIVITE U SADAŠNJOSTI.

Živite u ovom trenutku!
Kada živite u prošlosti ili budućnosti, niste sposobni da činite da se stvari događaju u sadašnjosti.

8. NE ODUSTAJTE !

Nemojte odustajati kad osjetite da stvari idu teže nego što ste mislili.
Uspjeh je veoma blizu.

9. SANJAJTE VELIKE SNOVE.

Sanjajte velike snove.
Idite ka svojim snovima i pravite planove kako ćete ih dostići.
Dostignite svoje planove, jer samo tako ste dostigli svoje snove.

10. ŽIVITE ŽIVOT.

Živite svoj život svaki dan.
Ne propuštajte prilike da uživate, da volite i budete voljeni.
Budite zadovoljni onim što jeste i onim što možete postati !

KOJI KORAK STE POSTIGLI DANAS?

NEĆU TO UČINITI !
NE MOGU TO UČINITI !
ŽELIM TO UČINITI !
KAKO ĆU TO UČINITI !
POKUŠAT ĆU TO UČINITI !
JA TO MOGU !
JA ĆU TO UČINITI !
DA, UČINIO/LA SAM TO !

0