LJUBAV – POBJEDA – POSTOJANJE – pročitaj..

LJUBAV

Potencijali za smislen i sretan život lako postaju vidljivi u očima onog koji voli. Vjerovanje da osoba može i ima snage ostvariti sebe je esencijalna kvaliteta ljubavi.

NA PRVOM MJESTU:

Najbolje mjerilo zdrave orijentiranosti na sebe je vlastiti mir. Mnogima je teško shvatiti kako sebe staviti na prvo mjesto, a da tu poziciju ne doživljavaju kroz prizmu sebičnosti i egocentrizma.

DVOSTRUKA POBJEDA

Dvostruka pobjeda je kada negativnu energiju sabijenu unutar konflikta transformiramo u kreativnu.

FORMULA POSTOJANJA

Kako dopustiti postojanje dvaju jednako bitnih centara svemira – tebe i sebe?

Formula zvuči jednostavno:  ja sam u centru svog postojanja, a ti si u centru moje pažnje.

SMISAO

Smisao nam nije dan sam po sebi, već je posljedica traženja i otkrivanja.

Prepuštajući kormilo svog života drugima, odustajemo od traženja vlastitog smisla, odraza našeg autentičnog življenja.

 

235