Moć izbora

Link:   MOĆ IZBORA

– AFIRMACIJE ZA ZDRAVE, SRETNE I DJELOTVORNE IZBORE

• Znam da svaki dan imam nebrojeno mnogo mogućnosti izbora. Svjestan sam svakoga od njih.

• Sve moje dnevne odluke određuju mene i moju energiju. Svoje svakidašnje izbore misli, riječi i djela donosim s ljubavlju i poštovanjem.

• Odabirem pozitivnije stavove prema sebi, prema svojim ciljevima i prema svojemu životu.

• Uvijek biram doživljavati samoga sebe s ljubavlju i na način koji mi pruža više moći.

• Odabirem život slobodan od straha, zabrinutosti, zavisti i osuđivanja. Odabirem prepustiti se i živjeti u miru.

0