MOTIVACIJA

“Svi naši snovi se mogu ostvariti, samo ako imamo dovoljno hrabrosti da idemo za njima.”                                                                                                                Walt Disney

0