Otpuštanje

Koliko toga imate u sebi, koliko osjećaja, sjećanja i emocija. Previše. Hodate okolo poput neke vreće pune stvari noseći sa sobom sve to, misleći da vam je potrebno, da bez toga vi ne biste bili vi. A bez toga, vi biste postali više vi. Postali bi slobodni, baš onakvi kakvi i jeste, baš kakvo je vaše prirodno stanje, vaše biće u cjelini.

Jer dio koji vidite u ovoj dimenziji samo je jedan otisak koji ste ostavili u ovom vremenu. Sve ono što vidite u ogledalu i sve ono što vidite u tuđim očima samo je dio cjeline, toliko velike da ni vaša najveća mašta to ne može dokučiti, tu veličinu postojanja.

Stoga, otpustite sve terete, sve osjećaje i sve događaje koji su se zbili i krenite dalje, napravite mjesta novima. To ne znači da ćete vi zaboraviti sve što je bilo, da ćete otići kao da ničega nije ni bilo, to samo znači da je to već sve utisnuto u vas i da je svojim postojanjem postalo dio vas i da nije potrebno da se više zadržavate na tome. Jer svaki dan koji živite postaje cjelina sljedećem danu, zajedno sa svim događajima.

Kada shvatite taj princip, vaš korak postat će lak, prestat ćete biti opterećeni stvarima koje su se već dogodile i koje više, i da želite, ne možete promijeniti. Shvatit ćete da je prošlost gotova i da je zapisana u svim dijelovima vašeg bića, a da vašem umu i vašem tijelu treba prostora za nova saznanja i nove škole, jer toliko je toga oko vas.

Ljepota koja vas okružuje dobit će na svojoj vrijednosti tek ako ju vi primijetite. Jer vi danima možete prolaziti pored uličnog kipa, a njegovu ljepotu primijetit ćete tek kada se okrenete prema njemu i uputite mu pogled. Onda možda zažalite za svim prolascima pored njega bez pogleda, možda shvatite puno toga.

Jer sve ono što vas okružuje čeka vaš pogled, čeka da vi to zamijetite, sve to što je tu zbog vas, sve ono što ste zatražili i pozvali u svoj život. Čemu onda odustajanje od nečega što još niste ni započeli. I najmanja sitnica u vašem životu može izrasti u nešto veliko, značajno i važno, samo ako joj vi date priliku.

Kada shvatite da je život lijep i da u njemu postoji samo ljepota, onda ćete doći do istine koja je stoljećima tu, ali je teško prepoznavana. Pridružit ćete se nekolicini bića koja su hodala ovim prostorima s tim saznanjem. Jer trenutak u kojem živite prirodan je poredak stvari koje su ga dovele do toga i gdje svi vi imate priliku za taj rast, bez obzira na okolnosti u kojima se nalazili.

Svi vi imate mogućnost shvaćanja ljepote ovoga života i vas u njemu. Svi imate mogućnost i priliku dobiti unutarnji smiješak i nikada ga ne izgubiti… trenutak postojanja koji vas spaja s onim što vi jeste.

Autor: Maja Šamarinac, izvor: knjiga MAGIC WOOD

174