PRIMJENA AUTOSUGESTIJE

Mnoge bolesti, mogu se povući pred autosugestijom, bez obzira koliko to smjelo i nevjerojatno djelovalo.

Nađite neki izolirani prostor u kući, sjednite u udobno mjesto, zatvorite oči kako biste izbjegli bilo kakve vanjske utjecaje i tijekom nekoliko trenutaka ili minuta mislite samo na jedno : “to nestaje” ili “to dolazi”, formulirajte autosugestiju prema svojim potrebama, željama i htijenjima, ovisno o tome što želite postići, bilo da se radi o zdravlju ili određenim ciljevima u životu. Prakticirajte, ciljano i  slikovito vježbajte autosugestiju, što više budete prakticirali, imat ćete bolje rezultate. Ako ste zaista učinili autosugestiju, tj. ako je vaše nesvjesno usvojilo ideju koju ste mu ponudili, bit ćete iznenađeni vidjevši da se stvar o kojoj ste mislili zaista i događa. Treba znati da sve ono što je predmet sugestije postoji u nama, ali o tome ne znamo ništa, a možemo saznati samo preko posljedica koje autosugestija stvara.

Ali, ono što je najvažnije, prilikom primjene autosugestije, volja mora biti isključena, jer ako ona nije suglasna s uvjerenjem u željeni ishod, tj. ako mislimo “hoću da se ta i ta stvar dogodi”, a pri tom uvjerenje govori “ti to hoćeš, ali to se neće dogoditi”, ne samo da nećemo postići ono što želimo, već zapravo postižemo potpuno suprotan rezultat.

1. Kada su volja i uvjerenje u sukobu, uvijek pobjeđuje uvjerenje i to bez izuzetka;
2. U sukobu između volje i uvjerenja, snaga uvjerenja je proporcionalna kvadratu volje;
3. Kada su volja i uvjerenje suglasni, oni se ne zbrajaju već množe;
4. Uvjerenjem
se može upravljati;

(Izraze “proporcionalna s kvadratom volje” i “množe se” ,ne treba shvaćati doslovno, u matematičkom smislu, već kao način da se slikovito izrazi gledište).

Autosugestija je oruđe koje nosimo u sebi od rođenja i s kojim se nesvjesno igramo čitavog života, kao što se beba igra igračkom. Ali, to je opasno oruđe, može nas povrijediti, čak i ubiti ako njim rukujemo neoprezno i nesvjesno. Autosugestija nas, međutim, može i spasiti ako je znamo svjesno i na pravi način upotrijebiti. Za nju možemo reći ono što je Ezop rekao za jezik : “To je najbolja, a u isto vrijeme i najgora stvar na svijetu.”

Pozabavit ćemo se sada postupkom pomoću koga svi mogu osjetiti blagotvorno djelovanje autosugestije primijenjene na svjestan način. Reći “svi”, malo je pretjerano, jer postoje dvije vrste ljudi kod kojih je teško izazvati svjesnu autosugestiju:

1. Mentalno zaostali koji nisu u stanju shvatiti ono što im se sugerira.
2. Ljudi koji ne žele razum
jeti

Kako djeluje sugestija ?

Osnovno načelo ove metode može se sažeti u sljedećih nekoliko riječi: Samo jedna misao može u jednom trenutku postojati u našoj svijesti. Dvije misli se mogu nadovezivati jedna na drugu, ali ne mogu egzistirati istovremeno. Svaka misao, ako se naš duh jedino njome bavi, za nas postaje istinita i teži da se pretvori u stvarnost.

Dakle, ako uspijete uvjeriti jednog bolesnika da osjeti da mu tegoba nestaje, nestat će. Ako uspijete uvjeriti jednog kleptomana da misli da više neće krasti, zaista će prestati krasti … itd.

Uloga sugestije, odnosno autosugestije, može se dobro razumjeti ako se podsjetimo činjenice da je nesvjesno glavni pokretač svih funkcija našeg organizma. Ako neki organ radi loše, a mi uspijemo “uvjeriti” nesvjesno da taj organ treba raditi bolje, ono će mu “prenijeti nalog”, organ će poslušati i njegova funkcija će odmah ili postepeno, postati normalna.

Ovim se na jasan i jednostavan način može objasniti kako sugestijom možemo zaustaviti krvarenja, pobijediti zatvor, učiniti da nestanu fibromi, izliječiti paralize, tuberkulozne rane, rane od proširenih vena,…itd.

Isti način razmišljanja omogućuje nam da shvatimo kako jedan fibrom (izraslina) može nestati . Nakon što je nesvjesno prihvatilo sugestiju “fibrom treba nestati“, mozak naređuje arterijama koje ga hrane da se skupljaju i prestanu ga snabdijevati krvlju. Fibromi bez hrane umiru, suše se, resorbiraju se i nestaju

Da li je to moguće?

Napravit ćemo usporedbu kako bismo bolje razumjeli način na koji djeluje sugestija u liječenju psihičkih poremećaja: Pretpostavimo da je naš mozak daska u koju su zabijeni klinovi koji predstavljaju naše misli, navike, instinkte, kojima je određeno naše djelovanje. Ako utvrdimo da kod jedne osobe postoji loša misao, loša navika, loš instinkt, u svakom slučaju jedan loš klin, uzet ćemo drugi koji predstavlja dobru misao, dobru naviku, dobar instinkt i počet ćemo ga zabijati na mjesto gdje je zabijen stari klin. Drugim riječima, napravit ćemo sugestiju. Novi klin će se svakim udarcem, tj. svakom novom sugestijom, zabijati za jedan milimetar, dok će stari za toliko izlaziti, itd., tako da će nakon određenog broja udaraca, stari klin biti potpuno izbačen i zamijenjen novim. Kad se ova izmjena izvrši osoba će slijediti novu sugestiju.

IZLJEČENJE SUGESTIJOM I AUTOSUGESTIJOM

M. V… iz je više godina patio od neuroze. Imao je izražene strahove, funkcije trbuha i crijeva nisu bile dobre, loše je spavao, bio je neraspoložen i opsjedale su ga turobne misli o samoubojstvu. U hodu se zanosio kao pijan čovjek i neprekidno je razmišljao o svojoj nesreći. Svi pokušaji liječenja su u njegovom slučaju bili neuspješni. Stanje je bivalo sve gore. Boravak od mjesec dana u jednoj specijaliziranoj ustanovi nije dao nikakav rezultat. 

Napravljena mu je sugestija, koju je poslije sam shvatio i usvojio i počeo svakodnevno primjenjivati autosugestije. Poboljšanje je u početku bilo sporo, a zatim je postajalo sve brže i brže i nakon nekog vremena došlo je do potpunog izlječenja. Čovjek koji je ranije za sebe mislio da je najnesretniji čovjek na svijetu, sebe sada smatra najsretnijim. Ne samo da se simptomi njegovih problema nisu više ponovno javljali, već je to postalo nemoguće, budući da je sada g. M.Vuvjeren da više nikada neće zapasti u stanje u kome se nekada nalazio.

 

2154