Tri nužna elementa KREATIVNE VIZUALIZACIJE

U vama su tri elementa koji određuju koliko će uspješna biti kreativna vizualizacija kod vas u datoj situaciji:

1. ŽELJA

Morate posjedovati stvarnu želju da imate ili stvorite ono što ste izabrali kao predmet vizualizacije. Kad kažem “želja”, ne mislim na bolesnu gramzivost, već jasno, jako osjećanje namjere. Zapitajte se: “Da li stvarno, u srcu, želim da se ostvari ovaj cilj?”

2. VJERA

Što više vjerujete u cilj koji ste odabrali i mogućnost da ga postignete, to ćete ga s više sigurnosti i postići. Zapitajte se: “Vjerujem li da je ovaj cilj realan?” i “Vjerujem li da sam sposoban ostvariti ga ili postići?”

3. PRIHVAĆANJE

Morate biti voljni prihvatiti i uzeti ono što tražite. Ponekad težimo ciljevima a da ih stvarno ne želimo dostići; zadovoljni smo samim procesom traženja. Zapitajte se: “Da li apsolutno želim ovo?”

Zbroj ova tri elementa jeste ono što nazivam NAMJEROM.

Kada imate sveukupnu namjeru stvoriti nešto – to jest, duboko to želite, apsolutno vjerujete da to možete učiniti i da ste spremni to imati – jednostavno ne možete doživjeti neuspjeh i obično uspijete u veoma kratkom roku.

Što je jasnija i jača vaša namjera, to će brže i lakše raditi vaša kreativna vizualizacija. U svakoj situaciji zapitajte se koliko vam je namjera jaka. Ako je slaba i nesigurna, često se može osnažiti afirmacijom:

Ja sad imam totalnu namjeru stvoriti ovo, ovdje i sada!

Autor: Shakti Gawain, Kreativna vizualizacija

178