Važnost sadašnjeg trenutka

Automatizam, mehanizmi bijega

Postoji jednostavan način kako smanjiti automatizam u svojem djelovanju i unijeti više svjesnosti u svoj život. Za to je potrebna jako mala količina discipline.
Činjenica je da mnogi djeluju već po naučenim programima i da neke stvari rade automatski.
U nekim situacijama, to je korisno, a u nekima nije.
Situacije kada nije korisno su programi mehanizma bijega. Mehanizam bijega je program koji vam, kada naiđete na nešto što vam donosi bol neke vrste govori da to pustite i idete raditi nešto što vam je ugodno i to u kontekstu kada bi bilo korisno da ostanete u situaciji koja vam donosi neku vrstu bola. Primjer takve situacije je kada želite završiti neki posao, naišli ste na neki dio koji vam je dosadan / odbojan – bitno ga je za napraviti, ali vam je tako dosadan / odbojan da posegnete za nekim mehanizmom bijega – kao što su Internet, vidjeti što ima na blogovima, popričati s nekim, zapaliti cigaretu, popiti alkohola, popiti tabletu, pojesti nešto, gledati TV, odigrati igricu i sl.
Naravno, postoji uzrok koji nas je potaknuo na taj mehanizam – on može biti neki konkretan uzrok ili jednostavno navika automatizma.

Tehnika – 15 sekundi

Primjena pravila 15 sekundi:
Kada osjetite impuls za bijegom, 15 sekundi ga samo promatrajte bez ikakvih uvjeravanja samog sebe, bez kritiziranja – jednostavno biti s tim impulsom i biti promatrač sa strane koji se ne vezuje na misli koje dolaze u tih 15 sekundi.
Znači, jedina aktivnost je brojiti i promatrati kako će ostatak sistema odreagirati na taj impuls. Dosta često se dogodi da se unutar tih 15 sekundi aktiviraju i neki drugi programi koji pokažu besmisao tog impulsa i tada odustanite od tog mehanizma bijega i nastavite raditi dalje ono što ste radili. Ako i nakon 15 sekundi imate i dalje potrebu napraviti mehanizam bijega, onda ga i napravite, ali i dok ga radite promatrajte sebe u tome. Bitno je da ste tih 15 sekundi aktivni promatrači toga, a ne da u pozadini brojite, a ne promatrate, već razmišljate o nečemu sasvim desetom dok ne istekne 15 sekundi – to nije onda prava tehnika.

Koristi tehnike 15 sekundi:

Postižu se sljedeće korisne stvari:

  • postepeno smanjujemo moć negativnog automatizma
  • povećavamo svjesnost
  • 15 sekundi je dovoljno malo da se svatko može disciplinirati da toliko “izdrži”
  • pažnja nam je usmjerena na sadašnji trenutak
  • dajemo potrebno vrijeme da sistem odreagira na bolji način na problematičnu situaciju
  • samim nepristranim promatranjem problema, može doći do smanjenja tog problema.

Ako čovjek osvještava svoju nutrinu i ono što ga pokreće, može uočiti automatizam i svjesno mu se suprotstavljati tako da se ne ponaša više kao robot.
Prema istraživanju, promatrajući impulse mozga i akcije koje zatim slijede, zaključeno je da impuls, recimo, za pokret ruke nastaje oko 15 sekundi prije nego se ruka pomakne. U tih petnaestak sekundi nastupa slobodna volja. Svaki čovjek je u velikoj mjeri nesvjestan sebe i svojih poriva i automatski ih slijedi baš radi toga što ih nije svjestan.
Nekome je potrebne više ili manje od 15 sekundi za primjenu tehnike.

E k s p e r i m e n t i r a j t e ….

107