Zakon privlačenja

Link:    ZAKON PRIVLAČENJA

– AFIRMACIJE ZA DINAMIČNO PRIVLAČENJE :

• Osnažujem svoj život pozitivnim mislima i smirenim emocijama kad god mi se za to pruži prilika. To je moj izbor.

• Odabirem nov, optimističan stav o sebi, o svojemu životu i o svojoj budućnosti.

• Sve sam više svjestan kakvu energiju svaki dan stvaram. Biram pozitivnu energiju u svemu što mislim i činim.

• Vlastitom energijom mogu poboljšati svoj život na sve moguće načine. Znam da ću izborom zdravijih, vedrijih misli i emocija privući ishode koji će mi donijeti još više radosti.

• Znam da posjedujem svu darovitost i sve mogućnosti potrebne za privlačenje svega što želim.

0