ŽIVOTNA LEKCIJA

Matematička lekcija o životu

U jednoj školi, učitelj je napisao na ploči:

9×1=7
9×2=18
9×3=27
9×4=36
9×5=45
9×6=54
9×7=63
9×8=72
9×9=81
9×10=90

Kad je završio, pogledao je učenike, i svi su mu se smijali. Jer, prvi i najlakši zadatak nije bio točan. Učitelj je rekao: „Prvi zadatak sam namjerno napisao pogrešno, jer sam vas htio naučiti nečemu važnom: sutra će svijet prema vama biti okrutan, kao što ste vi danas prema meni. Kao što vidite, napisao sam 9 točnih zadataka, ali nitko od vas na to nije obratio pažnju. Svi ste se samo smijali i kritizirali me, zbog samo jedne greške koju sam napravio.

Ovo vam je bila lekcija: “Svijet neće uvijek cijeniti dobra koja ste puno puta učinili, nego će kritizirati jednu grešku  koju ste napravili”.

Nemojte se obeshrabriti, nego se uzdignite iznad svakog podsmijeha i zlonamjerne kritike!

0