JEDINI PUT PREMA USPJEHU

Link na video:

1. ŽIVLJENJE U RADOSNOJ, USPJEŠNOJ SVIJESTI

AFIRMACIJE ZA ŽIVLJENJE U SVIJESTI O USPJEHU

• Svaki trenutak mojega života je osobit. Radosna zahvalnost je moj stalni izbor.

• Sada i uvijek voljan sam mijenjati sve negativne vibracije straha ili ograničenosti.

Moja trenutna optimistična svijest i moja sretna energija moji su najveći uspjesi.

• Sve što činim, doživljavam kao mogućnost uspjeha. Danas živim radosno.

• Sretan sam i odabirem svojemu životu pristupati sa stavom razigranosti.

Smiješim se, više se zabavljam i prihvaćam više rizika!

• Cijenim sebe i svoj život. Odabirem afirmirati sebe i opažam sve svoje uspjehe.

0