TRI KLJUČA STVARANJA SUDBINE

Link na video:

1. TRI KLJUČA STVARANJA SUDBINE

Sve su moći presudno važne za stvaranje dinamične sudbine, ali tri temeljne sastavnice svoje prirode nikada ne biste smjeli previđati. Štoviše, toliko su važne da biste ih trebali razmatrati svaki dan – pa čak i svakih sat vremena ili češće !

 Tri presudno važna ključa stvaranja sudbine: svijest, energiju i namjeru.

D o b r e v i b r a c i j e

Ne zaboravite živjeti afirmativno.

U svemu što mislite i činite uvijek razmatrajte svoje optimistične i poticajne mogućnosti.

0